Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Viadukt v Hanušovciach nad Topľou

Stavitelia, inžinieri Lozovský a Štefanec, budujú pri Hanušovciach najvyšší viadukt v strednej Európe, s 27 metrov vysokými stožiarmi. Tieto slová zazneli v dobovej reportáži z roku 1942.

V dôsledku Viedenskej arbitráže bolo štátnou hranicou prerušené jediné železničné spojenie s východnou časťou Slovenska, keďže Košice a súčasná trať z Košíc do Čopu pripadli Maďarsku. Slovenský štát konal a rozhodol sa postaviť novú trať. Jej súčasťou sú aj štyri viadukty pri Hanušovciach, na trase od Strážskeho do Prešova. (Viac na zeleznicne.info)

Prvý sa nachádza pred železničnou stanicou Hanušovce nad Topľou v smere od Bystrého. Druhý (Hanušovský), o ktorom píšeme, vybudovali nad údolím Hanušovského potoka a prechádza ponad južnú časť mesta. Tretí je hneď v priamom smere, posledný (Pavlovský) pred železničnou zastávkou Pavlovce.

Takmer 390 metrov dlhý Hanušovský viadukt dokončili v roku 1943. Veľmi smutnou škvrnou je fakt, že ho stavali väzni z neďalekého koncentračného tábora a slávnostne ho otvoril prezident fašistického štátu Jozef Tiso.

Jeden pilier vyhodili do vzduchu partizáni Čapajevovci v auguste 1944, aby zabránili prechodu Nemcov na východný front. No oprava bola rýchla. V januári 1945 úplne zničili viadukt Nemci, keď ustupovali pred Rusmi.  Konštrukcie boli prerezané, zhodené z pilierov a ležali skrútené dolu v údolí. Opravili ho až v roku 1947.

Táto technická pamiatka je dodnes najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Koľajnice sú na najvyššom mieste štyridsať metrov nad zemou. Prečo nespadne? Každý pilier má pod sebou základ hlbší, ako je jeho výška.

Už mi nad hlavou neprekáža. Ja som hluchý, aj žena už na jedno ucho slabšie počuje. Bývam tu šestnásť rokov a ani dnes neotvárame okná,” ohodnotil v roku 2004 pre Korzár bývanie pod viaduktom vtedy 90-ročný Juraj Socha.

Viadukt poslúžil ako odrazový mostík na druhý svet dvom samovrahom, štýlom sebe vlastným dodáva Korzár. Miestni tiež spomínajú smrť robotníka po 50-metrovom páde pri jeho stavbe. Temná býva história veľkých stavieb. Celková váha viaduktu sa prirovnáva k 134 vlakovým vagónom.

Pridaj komentár