Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Štôlňa pod Zámčiskom pri Modre

19. storočie
suchá, iba na konci mierne zatopená

Štôlňa pod Zámčiskom nie je veľmi rozsiahla, ale pekne ukazuje spôsob práce baníkov, ktorí v tvrdej hornine ručne sekali úzke chodby. Stopy po ručnom kresaní sú tu dodnes jasne viditeľné.

O pozadí štôlne máme len málo informácií. Na starej katastrálnej mape Modry z roku 1851 sme natrafili na názov štôlne Panna Mária Pomocná. Pravdepodobne slúžila na prieskum možností ťažby zlata.

Vstup do bane je pod skalným útvarom. Po desiatich metroch sa vnútri nachádza malá šachta, ponad ktorú niekto uložil brvná, aby sa dalo ľahšie prejsť ďalej. Naľavo od malej šachty je krátka postranná chodba, v ktorej sme natrafili na skupinku zimujúcich podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros). Na jar 2015 sme ich dohromady v celej štôlni narátali asi dvadsať.

Približne po 50 metroch od vstupu je napravo malá sieň s jazierkom. Možno v nej chceli kopať vertikálnu šachtu?

Ďalšie pokračovanie chodby je zatopené do výšky členkov. Tesne pred jej koncom sa nachádza ešte jedna desaťmetrová chodbička, ktorá sa dvakrát lomí.

Štôlňu často navštevujú ľudia, pretože je ľahko dostupná a nachádza sa pri bežnom turistickom chodníku. V záujme ochrany netopierov by však mali byť ohľaduplní.

mapa-Pod-Zamciskom

Pridaj komentár