Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Štôlňa Bartolomej pri Modre

17. storočie
takmer suchá

Za klaustrofobickým vstupom štôlne Bartolomej pri Modre-Harmónii sa skrýva asi 400 metrov ručne vyrazených chodieb. Vyhĺbili ich zrejme na etapy – počas rôznych období. Badať to aj na spôsobe razenia.

Dávni baníci sa tu v 18. storočí pokúšali naraziť na zlatú žilu, ale nenašli žiadne stopy zlatého zrudnenia. Aj preto je zaujímavé, že dielo je pomerne rozsiahle.

O počiatkoch ťažobnej činnosti v tejto lokalite nie sú známe archívne záznamy. Prvá zmienka týkajúca sa Harmónie je z roku 1773, keď banský podnikateľ Jozef Entzler obhliadal staré banské diela v Malých Karpatoch – Pezinku, Perneku aj v Modre. Z toho vyplýva, že banská činnosť tu prebiehala už predtým. Napovedá tomu aj nápis, ktorý nedávno objavili práve v štôlni Bartolomej – je z roku 1771.

Dnu sa treba plaziť asi päť metrov, ale potom už nasleduje celkom priestranná chodba, vysoká zhruba tri metre. Po zhruba 50 metroch je rozbočka chodieb. Naľavo je šachta, cez ktorú sa dá prejsť jednou nohou po okraji a druhou po dreve. Na dne vidno nižšie položenú chodbu. Ďalej je to na tejto strane typická ručne kresaná chodba, ktorá sa po 30 metroch končí.

Chodba napravo vedie do útrob bane. Čoraz častejšie tu vidno spiacich podkovárov malých. Na dne je voda asi po členky. Kto nemá gumáky, stále dokáže preskákať aj po kameňoch, ako keby tu boli rozmiestnené presne na ten účel.

Viacero slepých odbočiek vzbudzuje zdanie, že štôlňa sa čoskoro skončí, no potom sa chodba stočí o 90 stupňov a pokračuje severozápadne. Tu sa priestor zužuje a chodba má lichobežníkový tvar. Po niekoľkých ďalších otočeniach chodby sa človek dostáva na koniec, otočí sa späť a možno až teraz si uvedomí, koľko cesty prešiel.

Oplatí sa všimnúť si horninu, v ktorej sú chodby vykresané – kremenec s malými žilkami kremeňa. Možno práve toto zloženie horniny považovali dávni baníci za vhodné na výskyt zlata.

Štôlňa Bartolomej je najväčšou baňou na zlato, ktorá zostala prístupná v malokarpatskom regióne. Momentálne sa nachádza mimo oficiálneho banského chodníka. Je preto veľmi sympatická snaha o jej zachovanie a sprístupnenie, za ktorou sú občianske združenie Ochrana zdravia a životného prostredia a Klub priateľov turistiky. Ich prácu vidno aj v neďalekej Dvojitej štôlni.

Bartolomej-mapa

Pridaj komentár