Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Podzemný kameňolom Barlangy

14. storočie (?)
prístupné

Banská Štiavnica, to nie sú len kilometre banských štôlní, tajchy a dômyselné zariadenia. V miestnej časti Kysihýbel sa nachádza podzemný kameňolom zaradený na zoznam pamiatok UNESCO. Prezýva sa aj Diery alebo Barlangy.

Z vonkajšej strany vyzerá ako previsnutá skalná stena otvorená v šírke 50 metrov, na výšku má 5 až 10 metrov. Vydobytý podzemný priestor má dĺžku 50 metrov, na jeho konci je malé jazierko.

Dobývanou horninou bol hruboporfyrický andezit s výrastlicami plagioklasu a amfibolu, ktorý vykazuje znaky autoklastickej brekciácie.

V strede komory je ponechaný symbolický ochranný pilier, v ktorom sú vytesané letopočty 1783 a 1768. Stavebný kameň sa v tejto lokalite ťažil údajne už od 14. storočia až do konca 19. storočia. Na stenách vidieť stopy po ručnom vylamovaní kameňa. Je sfarbený dočervena a dočierna minerálmi železa a mangánu.

Ide tiež o významné zimovisko netopierov poznačené tragédiou. V apríli 2016 ktosi zapálil vnútri plast, zrejme v podobe akejsi fakle, čo spôsobilo masový úhyn.

„Pravdepodobne sa zadusili skôr, než sa stihli prebudiť zo zimného spánku,“ hovorí ochranár Ján Rys. Zahynulo 33 netopierov, spoločenská škoda predstavovala 11-tisíc eur. Zostali z nich len guče bielej plesne.

Lom Barlangy sa nachádza priamo na trase náučného chodníka Kysihýbel. Neďaleko od neho je Červený kameňolom, vzácna a zriedkavá lokalita ťažby červeného ryolitu.

Vznikol v rokoch 1943 – 1949, kameň využívali aj pri stavbe železničnej Trate mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Jeho plocha sa dnes rekultivuje.

Ryolit ako kyslá vyvrelá hornina sa vyskytuje v Štiavnických vrchoch ostrovčekovito v obklopení andezitov rôzneho mineralogického zloženia.

Zdroje • Plus 7 dní • banskastiavnica.sk

Komentáre: 1

    Pridaj komentár