Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Magnezitka v Jelšave

1893
v prevádzke

Vitajte v mesačnej krajine pri Jelšave. Miestny podnik je najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku. Prezentuje sa ako jeden z vôbec najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie.

Jeho história siaha až do roku 1893, kedy podľa záznamov mestský účtovník Juraj Farkaš predložil správu, že „kamene“ nájdené v oblasti Dúbrava sú magnezit, nerast, ktorý bol v tom čase vyhľadávaný po celej krajine. A už to išlo.

dsc_0320

Rok po objavení ložiska podpisuje mesto zmluvy s podnikateľmi Uhliarikom a Mansfeldom na využívanie náleziska  a v priestoroch „Hladná strana“ sa uskutočnila historicky prvá ťažba a následne aj výpal v Jelšave.  Vzhľadom na veľký dopyt po magnezite začali podnikatelia uvažovať o rozširovaní výrobných prevádzok, ale tieto aktivity prerušila prvá svetová vojna.

28. októbra 1918 vzniklo Československo a  v tom istom roku firma Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť podpísala s mestom dohodu o výstavbe nového závodu. Tá sa začala v roku 1921, celkovo postavili 8 stolových šachtových pecí typu Ignis, každá s kapacitou výroby 10 ton za deň. Kapacita závodu bola 26-tisíc ton slinku ročne. Skúšobná prevádzka sa začala 16. septembra 1923 a od tohto dátumu sa datuje aj história súčasnej firmy.

Vroku 1947 došlo k významnej zmene, keď magnezit prehlásili za vyhradený nerast a magnezitári sa dostali do baníckej rodiny. Už aj Jelšave mohli v prvej polovici  septembra oslavovať Deň baníkov.

Jedno z najväčších svetových ložísk

Odstraňovanie následkov vojny, budovanie ťažkého priemyslu a industrializácia si vyžadovali  zvyšovanie kapacít na výrobu žiaruvzdorných materiálov. Na základe týchto požiadaviek sa v rokoch 1949 – 1965 pristúpilo k  postupnému budovaniu nových pecných agregátov.

V 60. rokoch minulého storočia sa v Jelšave pripravovala veľká výstavba banskej a slinkovej prevádzky. Prvým predpokladom schválenia výstavby bolo overenie zásob magnezitovej suroviny v ložisku Dúbravský masív. Základný povrchový prieskum sa realizoval v rokoch 1955 – 1965 a neskôr v 80. rokoch aj podzemný prieskum. Oba potvrdili veľké zásoby a ložisko Dúbravský masív sa zaradilo medzi najväčšie svetové náleziská magnezitu.

V rokoch 1961 – 1962 sa pristúpilo k výstavbe baní Dúbrava a  Miková. Pôvodné riešenie počítalo s povrchovou ťažbou, nové s prechodom na podzemnú. Na povrchu sa vybudovala  dvojstupňová  drviareň suroviny, úpravňa v ťažkých suspenziách, tri rotačné pece, zásobníky slinkov, elektromagnetická úpravňa, mechanické dielne, vlečka a ďalšie pomocné objekty.

03

Realizáciou investičných zámerov v rokoch 1961 – 1972 sa jelšavský závod  stal najväčším producentom sypkých hmôt v rámci národného podniku SMZ Košice a významným svetovým výrobcom žiaruvzdorných materiálov.

Tretia časť výstavby závodu bola zameraná na ekológiu. V rokoch 1972 až 1978 sa postupne uviedli do prevádzky cyklónové batérie, mlynica a briketácia. Definitívnym riešením v oblasti ekológie sa stal tretí stupeň odprášenia, ktorý pozostával z vybudovania nového 120 metrov vysokého komína a hadicových filtrov.

Najväčšou investíciou v novodobej histórii firmy sa stalo otvorenie ložiska Miková na horizonte 220 metrov nad morom v roku 2000, čím sa sprístupnili zásoby na niekoľko desiatok rokov.

Kopec sa zosunul

Pri ťažbe sa dnes využíva progresívna a ekologická metóda výstupkového dobývania so zakladaním vyrúbaných priestorov, využívajú modernú vŕtaciu a prepravnú banskú bezkoľajovú mechanizáciu.

Hlavné výrobné tepelné agregáty pozostávajú z troch vysokokapacitných rotačných pecí a šiestich šachtových pecí s plnoautomatizovaným režimom prevádzky. Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov a troskotvorných prísad.

Už zďaleka badateľné mŕtve svahy začali pred dvoma rokmi rekultivovať. No zmena potrvá ešte dlhé roky.

Tesne nad obcou Magnezitovce sa nachádza mohutný masív Dúbrava, ktorého časť sa v roku 1991 v dôsledku ťažby zosunula. Dnes to vyzerá, akoby niekto z tohto kopca odhryzol.

dsc_0309

• Zdroj: SMZ, a.s. Jelšava

Komentáre: 1

  • Fascinujúca prevádzka.
    Vonku to vyzerá ako mesačná krajina a dosť sa tam práši.
    Prach sa vo svetle trbliece:)
    Viac už nemôžem prezradiť:)

    Pridaj komentár