Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Kysacká vápenka

Medzi významné a nezanedbateľné zamestnanie Kysačanov v minulosti patrilo pálenie vápna. Výroba zaznamenala najväčší rozmach v časoch prvej ČSR, keď sa namiesto drevených domov začali stavať murované.

Keďže údolie Hornádu bolo mimoriadne bohaté na vápenec a ešte aj v súčasnosti tu sú kameňolomy, vo väčšine obcí sa rozšírila ľudová výroba vápna.

Najskôr to boli len malé vápenky na konci pozemku, kde si gazdovia popri poľnohospodárstve pálili vápno podľa potreby pre seba alebo na prilepšenie.

K tomu bolo potrebné postaviť vápenku najlepšie na svahovitom mieste, blízko pri zdroji dreva a s jednoduchou dopravou kameňa. Nachystať dostatočné množstvo dreva, potom vypáliť vápenec a rozviezť ho povozom alebo železnicou na stavbu.

Po navození vápenec najskôr lámali a štiepali na drobnejšie kamene, ktoré vytriedili podľa veľkosti.

Uloženie kameňa v peci malo svoje pravidlá, vrch ukončili kupolovito nasypaním najmenších kamienkov, aby vyplnili všetky medzery, prikryli čečinou a zatreli blatom. Potom už len založili oheň a kúrili. Podľa množstva vápenca jeden až dva dni.

Správne vypálený vápenec sa poznal podľa žiarového lesku – farby rozpáleného železa. Skúsení vápenkári poznali dobre vypálenú pec aj podľa farby plamienkov nad pecou – keď sa zmenili z červených na belasé vedeli, že je hotovo.

Keď v roku 1924 začal platiť živnostenský zákon, ktorý stanovil živnostenský list, povolenia a daň  z vápna, podľa dobových záznamov ostal v Kysaku len jeden živnostník.

Kysacká vápenka alebo aj vápenka Ondreja Gaša sa nachádza na úpätí kopca juhozápadne od obce na začiatku malej záhradkárskej lokality pri lese. Dostanete sa k nej po poľnej ceste od družstva.

Pochádza z čias po prvej svetovej vojne a je vybudovaná z pálenej tehly.

Vápenka dosahuje výšku 10 metrov a má tvar osemstranného hranola, ktorý sa do výšky zužuje. V peci sa kúrilo drevom a vápenec sa vypaľoval 10 až 72 hodín. K vápenke ho zvážali lanovou dráhou.

Zdroje • geocaching.com • keturist.sk

Pridaj komentár