Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Dvojitá štôlňa pri Modre

polovica 19. storočia
prístupná, upravená

Nové úpravy v neuzavretých štôlniach nie sú zvykom. Cez šachtu v Dvojitej štôlni pri Modre-Harmónii položili v roku 2014 nadšenci premostenie so zábradlím.

Občianske združenie Ochrana zdravia a životného prostredia sem chcú spolu s Klubom priateľov turistiky predĺžiť jestvujúci banský náučný chodník od Medvedej skaly, a to až k Piesočnému a späť do Harmónie. Banský chodník sa totiž momentálne otvoreným banským dielam vyhýba. Nepatrí k nemu ani neďaleká štôlňa Bartolomej, ktorá je mimoriadne zaujímavá.

Dvojitá štôlňa je relatívne malá, ale takisto stojí za pozornosť. Je ručne vykresaná do skalného masívu hneď vedľa malého povrchového lomu. Tesne po vstupe sa rozdeľuje, od čoho je odvodený aj jej názov.

Celková dĺžka chodieb je asi 40 metrov. Pri poslednej návšteve v apríli 2015 sme tu našli ešte stále zimujúce netopiere: päť kusov podkovárov malých a jedného netopiera obyčajného (myotis myotis). Čudné, že ešte spí, už mal byť vonku.

Dvojitá-štôlňa

Pridaj komentár