Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Dvojitá štôlňa pri Modre

obdobie vzniku nie je známe
prístupná, upravená

Nové úpravy v neuzavretých štôlniach nie sú zvykom. Cez šachtu v Dvojitej štôlni pri Modre-Harmónii položili v roku 2014 nadšenci premostenie so zábradlím.

Občianske združenie Ochrana zdravia a životného prostredia sem chcú spolu s Klubom priateľov turistiky predĺžiť jestvujúci banský náučný chodník od Medvedej skaly, a to až k Piesočnému a späť do Harmónie. Banský chodník sa totiž momentálne otvoreným banským dielam vyhýba. Nepatrí k nemu ani neďaleká štôlňa Bartolomej, ktorá je mimoriadne zaujímavá.

Dvojitá štôlňa je relatívne malá, ale takisto stojí za pozornosť. Nachádza sa na výstupe kremencových brál. Je ručne vykresaná, čo svedčí o tom, že je niekoľko storočí stará. Obdobie vzniku však nie je známe.

Tesne po vstupe sa štôlňa rozdeľuje, od čoho je odvodený aj jej názov. Geochemik a geológ Bohuslav Cambel použil vo svojej práci pomenovanie Dvojitá štôlňa na Košičtane (Katzensteim). Opisuje ju ako najsevernejšiu štôlňu Kočištanu.

Celková dĺžka chodieb je asi 40 metrov. Pri poslednej návšteve v apríli 2015 sme tu našli ešte stále zimujúce netopiere: päť kusov podkovárov malých a jedného netopiera obyčajného (myotis myotis).

Dvojitá-štôlňa

Komentáre: 1

    Pridaj komentár