Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Kaštieľ v Ličartovciach

Sídlo zemepánov, nacistov, nemocnice a potom už nikoho

Parný mlyn vo Veľkom Šariši

Múku nenamelie, no aspoň stojí

Gemerské spojky

Trať duchov v lesoch Gemera

Vodáreň v Ľuboticiach

Tatranská vila? Kdeže, prešovská mestská vodáreň

Ploské – Hámor

Zabudnutá rozprávková usadlosť Gemera

Smolník

Kedysi desaťtisíc obyvateľov kráľovského mesta, dnes v zabudnutí

Železník

Kedysi centrum života, dnes jedno z najzabudnutejších miest Slovenska

Mapa dier

postupne objavujeme

Instagram

Fotografický denník