Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Podzemný kameňolom Barlangy

Podzemná sála s tragickým príbehom

Železiareň Stará Maša v Krompachoch

Vzácna stavba v tragickom stave

Most svätého Gottharda

Možno najstarší most na území Slovenska

Bunkre pri Slanskej Hute

Strieľne nikdy nevyužili, bojujú len s časom

Kaštieľ v Skároši

Ruina od architekta Jakabovho paláca v Košiciach

Kaštieľ v Ličartovciach

Sídlo zemepánov, nacistov, nemocnice a potom už nikoho

Parný mlyn vo Veľkom Šariši

Múku nenamelie, no aspoň stojí

Mapa dier

postupne objavujeme

Instagram

Fotografický denník