Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Magnezitka v Jelšave

Svetové ložisko magnezitu a odhryznutý kopec

Kaplnka sv. Imricha

Pozor, hrobka hneď za dverami!

Tereziánska štôlňa v Smolníku

Skloňte hlavu a prejdite popod horu

Turecký most v Poltári

Možno ho zanechali Turci a možno aj nie

Dúpence v Hontianskych Tesároch

Jednodierka, dvojdierka či osemdierka. Vyberte si

Kaštieľ v Hajnej Novej Vsi

Chránený park odchádza do zabudnutia

Etelka huta v Nižnej Slanej

Krásna pec s menom po matke grófa Andrássyho

Mapa dier

Slovenska

Instagram

Fotografický denník